دفتر شطرنجی اول دبستان

رده بندی سنی :  
7 تا 8 سال
توضیح کالا:
دفتر شطرنجی با الگوهای متنوعی مطابق با صفحات کتاب ریاضی اول دبستان همراه بسیار خوبی برای تمرین الگوهای کتاب، برای دانش آموزان باشد.
گروه بندی (کاربرد):   آموزشی - دانشی
گروه بندی (ساختار):   کتاب ها
رده بندی (تاثیر):   مهارتی
اهداف آموزشی : کمک آموزشی- قدرت حل مسئله- هماهنگی چشم ودست
قیمت این محصول : 15000 ریال

به دانش آموز کمک کنید با توجه شماره صفحه ای که بالای الگوها درج شده است، مطابق با کتاب الگوهای داخل دفتر را کامل کرده و خودنیز الگوهای جدید بسازد.
یک عدددفتر شطرنجی الگو دار
سال ساخت محصول: 1391

گروه سنی بر روی بسته بندی: 7 تا 8 سال

سایز بسته بندی:

محصولات مرتبط