استوانه های اندازه گیری چوبی

رده بندی سنی :  
2 تا 5 سال
توضیح کالا:
استوانه های چوبی در 5 رنگ و در 5 اندازه همراه با دو صفحه چوبی بازی که کودک در حین بازی با این مجموعه با مفاهیمی همچون رنگ،اندازه،ترتیب ،شمارش و ... آشنا می شود.
گروه بندی (کاربرد):   آموزشی - دانشی
رده بندی (تاثیر):   آموزشی و یادگیری
گروه بندی (ساختار):   وسایل بازی
اهداف آموزشی : هماهنگی چشم و دست- زبان آموزی- مهارت های ظریف دست- افزایش قدرت حل مسئله
قیمت این محصول : 250000 ریال

با چیدن استوانه های رنگی بر روی صفحه و جابجا کردن آنها می توانید از کودک بخواهید که آن ها را به ترتیب اندازه، رنگ و سایز مرتب کند.با استفاده از این استوانه های چوبی می توانید رنگ، اندازه، ترتیب، شمارش و .... را به او یاد بدهید.
صفحه چوبی مشبک و استوانه هار رنگی چوبی
سال ساخت محصول:

گروه سنی بر روی بسته بندی: 2 تا 5 سال

سایز بسته بندی:

محصولات مرتبط