• 3 سال به بالا
  90,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت رنگها – طبقه بندي – ترتيب – شناخت شكل هاي هندسي - هماهنگي چشم و دست
 • 5 سال به بالا
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش قدرت تخيل و تفكر–افزايش مهارت حل مسئله-درك ارتباطات بصري–افزايش قدرت...
 • 3 - 6
  15,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش مهارت هاي پايه اي، تقويت مهارت هاي ترسيمي، آموزش غير مستقيم واژگان،...
 • 3 سال به بالا
  120,000 ریال
  اهداف آموزشی : پرورش خلاقيت – افزايش مهارت حل مسئله – ارتباط اشكال و شناخت حالت هاي چهره –...
 • 1 تا ۳ سال
  200,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اندازه ها ( كوچك-كوچكتر و بزرگ – بزرگتر)، افزايش هماهنگي و مهارت چشم و...
 • 1 تا 5 سال
  200,000 ریال
  اهداف آموزشی : برانگیختن حواس- هماهنگی چشم و دست- یادگیری مفهوم اندازه و رنگ- زبان آموزی-...
 • 3 تا 11 سال
  15,000 ریال
  اهداف آموزشی : آشنا سازی کودکان با مقررات راهنمایی و رانندگی اجرا شده تحت نظارت پلیس راهور...
 • 3 تا ۵ سال
  70,000 ریال
  اهداف آموزشی : افزايش دقت و تمركز– افزايش مهارت حل مسئله – شناخت اجزاي و قطعات قطار- افزايش...
 • 3 سال به بالا
  90,000 ریال
  اهداف آموزشی : زبان آموزی- آموزش اعداد- آموزش اشکال