• 5 سال به بالا
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش قدرت تخيل و تفكر– افزايش مهارت حل مسئله-درك ارتباطات بصري-افزايش قدرت...
 • 4 سال به بالا
  60,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اعضاي بدن – تقويت مهارت هاي حركتي – واژه آموزي(اسامي انگليسي اعضاي بدن...
 • 3 تا 8 سال
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش اعداد،تقويت مهارت هاي ترسيمي، افزايش دقت و تمركز، افزايش مهارت چشم و...
 • 3 سال به بالا
  85,000 ریال
  اهداف آموزشی : فزایش قدرت تخیل- زبان آموزی- هماهنگی چشم و دست- افزایش قدرت حل مسئله
 • 3 تا 7 سال
  25,000 ریال
  اهداف آموزشی : افزایش ارتباط اجتماعی
 • 4 سال به بالا
  60,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت جانوران – تقويت مهارت هاي حركتي – يادگيري محل زندگي جانوران – واژه...