• 1 تا ۳ سال
  200,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اندازه ها ( كوچك-كوچكتر و بزرگ – بزرگتر)، افزايش هماهنگي و مهارت چشم و...
 • 3 تا 8 سال
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش اعداد،تقويت مهارت هاي ترسيمي، افزايش دقت و تمركز، افزايش مهارت چشم و...
 • 1 تا 3
  45,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اندازه ها ( كوچك-كوچكتر و بزرگ – بزرگتر)، افزايش هماهنگي و مهارت چشم...
 • 2 سال به بالا
  100,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگی چشم و دست- افزایش تمرکز- تقویت عضلات کوچک دست
 • 6 تا 9 سال
  30,000 ریال
  اهداف آموزشی : کمک آموزشی- هماهنگی چشم و دست- آموزش مفاهیم ریاضی
 • 3 سال به بالا
  15,000 ریال
  اهداف آموزشی : افزايش دقت و تمركز- افزايش قدرت خلاقيت هنري - افزايش مهارت چشم و دست - شناخت...
 • 2 سال به بالا
  120,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگی چشم ودست - آشنایی با میوه ها - زبان آموزی
 • یک سال به بالا
  200,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگی چشم و دست- افزایش مهارت های اجتماعی- آشنایی با رنگ ها و صداها
 • 7 تا 12 سال
  40,000 ریال
  اهداف آموزشی : کمک آموزشی- افزایش قدرت حل مسئله