• 4 سال به بالا
  100,000 ریال
  اهداف آموزشی : بالارفتن سرعت عمل- دقت و تمرکز- افزایش مهارت های اجتماعی- حل مسئله
 • 3 تا 8 سال
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش اعداد،تقويت مهارت هاي ترسيمي، افزايش دقت و تمركز، افزايش مهارت چشم و...
 • 5 سال به بالا
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش قدرت تخيل و تفكر–افزايش مهارت حل مسئله-درك ارتباطات بصري–افزايش قدرت...
 • 3 سال به بالا
  120,000 ریال
  اهداف آموزشی : پرورش خلاقيت – افزايش مهارت حل مسئله – ارتباط اشكال و شناخت حالت هاي چهره –...
 • 7 تا 10 سال
  40,000 ریال
  اهداف آموزشی : ابزار آموزشی ریاضی - درک بیشتر عمل چهارگانه اصلی بصورت مفهومی
 • 7 تا 10 سال
  20,000 ریال
  اهداف آموزشی : ابزار آموزشی ریاضی - درک بیشتر عمل چهارگانه اصلی بصورت مفهومی
 • 3 سال به بالا
  25,000 ریال
  اهداف آموزشی : تقويت عضلات دست- هيجان آفريني - شکل و حجم سازي - پرورش خلاقيت - پرورش فکري
 • 2 تا 6 سال
  30,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش اشکال ورنگ ها- افزایش قدرت حل مسئله
 • 2 سال به بالا
  70,000 ریال
  اهداف آموزشی : تقویت عضلات کوچک دست- تقویت مهارت های اجتماعی