• 4 سال به بالا
  100,000 ریال
  اهداف آموزشی : بالارفتن سرعت عمل- دقت و تمرکز- افزایش مهارت های اجتماعی- حل مسئله
 • 9 سال به بالا
  50,000 ریال
  اهداف آموزشی : افزایش قدرت تخیل- کمک آموزشی- افزایش مهارت های اجتماعی
 • 4 سال به بالا
  60,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اعضاي بدن – تقويت مهارت هاي حركتي – واژه آموزي(اسامي انگليسي اعضاي بدن...
 • 6 تا 9 سال
  15,000 ریال
  اهداف آموزشی : کمک آموزشی- هماهنگی چشم و دست- آموزش مفاهیم ریاضی
 • 7 تا 12 سال
  35,000 ریال
  اهداف آموزشی : کمک آموزشی- آموزش اعداد و ساعت
 • 4 سال به بالا
  110,000 ریال
  اهداف آموزشی : پرورش خلاقيت – افزايش مهارت حل مسئله – ارتباط اشكال و شناخت رنگها و اندازه ها...
 • 8 سال به بالا
  18,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگی چشم و دست- افزایش توانایی انجام مهارت های ظریف- افزایش قدرت حل مسئله
 • 6 سال به بالا
  190,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش شمارش- افزایش قدرت تخیل - افزایش مهارت های اجتماعی- افزایش قدرت حل...
 • 4 سال به بالا
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : افزایش قدرت حل مسئله- افزایش مهارت های اجتماعی