• 3 تا 8 سال
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش اعداد،تقويت مهارت هاي ترسيمي، افزايش دقت و تمركز، افزايش مهارت چشم و...
 • 1 تا ۳ سال
  200,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اندازه ها ( كوچك-كوچكتر و بزرگ – بزرگتر)، افزايش هماهنگي و مهارت چشم و...
 • 4 سال به بالا
  60,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت جانوران – تقويت مهارت هاي حركتي – يادگيري نام ميوه ها و سبزي ها –...
 • 7 تا 10 سال
  40,000 ریال
  اهداف آموزشی : ابزار آموزشی ریاضی - درک بیشتر عمل چهارگانه اصلی بصورت مفهومی
 • 4 سال به بالا
  100,000 ریال
  اهداف آموزشی : بالارفتن سرعت عمل- دقت و تمرکز- افزایش مهارت های اجتماعی- حل مسئله
 • 4 سال به بالا
  120,000 ریال
  اهداف آموزشی : پرورش خلاقيت – افزايش مهارت حل مسئله – ارتباط اشكال و شناخت رنگها و اندازه ها...
 • 5 سال به بالا
  110,000 ریال
  اهداف آموزشی : افزايش مهارت هاي حركتي - افزايش هماهنگي عضلاني - افزايش روحيه همكاري و جمع...
 • 3 تا 7 سال
  80,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگي چشم و دست – تقويت عضلات كوچك دست – درك مفهوم جزء و كل – درك روابط بين...
 • 5 سال به بالا
  35,000 ریال
  اهداف آموزشی : افزایش خلاقیت- افزایش مهارت های اجتماعی-