• 1 تا 3
  45,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اندازه ها ( كوچك-كوچكتر و بزرگ – بزرگتر)، افزايش هماهنگي و مهارت چشم...
 • 3 تا 7 سال
  7,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش شكل ها،تقويت مهارت هاي ترسيمي، افزايش دقت و تمركز، افزايش مهارت چشم و...
 • 5 سال به بالا
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش قدرت تخيل و تفكر–افزايش مهارت حل مسئله-درك ارتباطات بصري–افزايش قدرت...
 • 1 تا 5 سال
  200,000 ریال
  اهداف آموزشی : برانگیختن حواس- هماهنگی چشم و دست- یادگیری مفهوم اندازه و رنگ- زبان آموزی-...
 • 1 تا ۳ سال
  200,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اندازه ها ( كوچك-كوچكتر و بزرگ – بزرگتر)، افزايش هماهنگي و مهارت چشم و...
 • 3 سال به بالا
  110,000 ریال
  اهداف آموزشی : پرورش خلاقيت – افزايش مهارت حل مسئله – ارتباط اشكال و شناخت رنگها و اندازه...
 • 3 تا 5 سال
  70,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگي چشم و دست – تقويت عضلات كوچك دست– درك مفهوم جزءو كل– درك روابط بين...
 • 60,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگي چشم و دست – تقويت عضلات كوچك دست – درك مفهوم جزء و كل – درك روابط بين...
 • 4 تا 6 سال
  15,000 ریال
  اهداف آموزشی : آشنايي اوليه با شغل ها و فعاليت هاي هر شغل – آشنايي با اسامي شغل ها و واژه...