• 5 سال به بالا
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش قدرت تخيل و تفكر–افزايش مهارت حل مسئله-درك ارتباطات بصري –افزايش قدرت...
 • 3 تا 8 سال
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش اعداد،تقويت مهارت هاي ترسيمي، افزايش دقت و تمركز، افزايش مهارت چشم و...
 • 3 سال به بالا
  90,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت رنگها – طبقه بندي – ترتيب – شناخت شكل هاي هندسي - هماهنگي چشم و دست
 • 8 سال به بالا
  120,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگی چشم و دست - حل مسئله- رشد فیزیکی عضلات دست - افزایش قدرت تخیل
 • 3 تا 5 سال
  80,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگي چشم و دست – تقويت عضلات كوچك دست – درك مفهوم جزء و كل – درك روابط...
 • 3 تا 11 سال
  15,000 ریال
  اهداف آموزشی : مجموعه ترانه های شاد موجود در علوم اول تا پنجم ابتدایی