• 6 سال به بالا
  100,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت حروف و کلمات - تمرین املاء - کمک آموزشی - افزایش دقت و تمرکز
 • 7 تا 10 سال
  40,000 ریال
  اهداف آموزشی : ابزار آموزشی ریاضی - درک بیشتر عمل چهارگانه اصلی بصورت مفهومی
 • 6 تا 9 سال
  15,000 ریال
  اهداف آموزشی : کمک آموزشی- هماهنگی چشم و دست- آموزش مفاهیم ریاضی