• 3 تا 7 سال
  7,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش شكل ها،تقويت مهارت هاي ترسيمي، افزايش دقت و تمركز، افزايش مهارت چشم و...
 • 1 تا 3 سال
  40,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اندازه ها ( كوچك-كوچكتر و بزرگ – بزرگتر)، افزايش هماهنگي و مهارت چشم...
 • 3 تا 7 سال
  7,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش شكل ها،تقويت مهارت هاي ترسيمي، افزايش دقت و تمركز، افزايش مهارت چشم و...
 • 1 تا 5 سال
  200,000 ریال
  اهداف آموزشی : برانگیختن حواس- هماهنگی چشم و دست- یادگیری مفهوم اندازه و رنگ- زبان آموزی-...
 • 3 سال به بالا
  120,000 ریال
  اهداف آموزشی : پرورش خلاقيت – افزايش مهارت حل مسئله – ارتباط اشكال و شناخت حالت هاي چهره –...
 • 7 - 12
  70,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش چهار عمل اصلي رياضيات دبستاني
 • 7 سال به بالا
  85,000 ریال
  اهداف آموزشی : افزايش دقت و تمركز-افزايش قدرت تفكر –افزايش قدرت پيش بيني
 • 5 سال به بالا
  20,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگی چشم و دست- حل مسئله- پرورش خلاقیت- آموزشی و کمک آموزشی- تقویت تمرکز-...
 • 6 سال به بالا
  75,000 ریال
  اهداف آموزشی : پرورش قدرت حل مسئله – بالا بردن مهارت های اجتماعی –