• 4 سال به بالا
  60,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت جانوران – تقويت مهارت هاي حركتي – يادگيري نام ميوه ها و سبزي ها –...
 • 3 تا 7 سال
  7,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش شكل ها،تقويت مهارت هاي ترسيمي، افزايش دقت و تمركز، افزايش مهارت چشم و...
 • 1 تا 3
  45,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اندازه ها ( كوچك-كوچكتر و بزرگ – بزرگتر)، افزايش هماهنگي و مهارت چشم...
 • 6 تا 9 سال
  15,000 ریال
  اهداف آموزشی : کمک آموزشی- هماهنگی چشم و دست- آموزش مفاهیم ریاضی
 • 7 تا 10 سال
  20,000 ریال
  اهداف آموزشی : ابزار آموزشی ریاضی - درک بیشتر عمل چهارگانه اصلی بصورت مفهومی
 • 6 سال به بالا
  110,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت حروف و کلمات - تمرین املاء - کمک آموزشی - افزایش دقت و تمرکز
 • 5 سال به بالا
  150,000 ریال
  اهداف آموزشی : حل مسئله- بالا بردن قدرت تجسم- بالا رفتن تمرکز
 • 3 تا 7 سال
  20,000 ریال
  اهداف آموزشی : افزايش مهارت كار با قيچي - شناخت شكل هاي هندسي - شناخت رنگ ها- افزايش مهارت...
 • 5 سال به بالا
  35,000 ریال
  اهداف آموزشی : افزایش خلاقیت- افزایش مهارت های اجتماعی-