• 3 تا 8 سال
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش اعداد،تقويت مهارت هاي ترسيمي، افزايش دقت و تمركز، افزايش مهارت چشم و...
 • 3 تا 7 سال
  7,500 ریال
  اهداف آموزشی : زبان آموزی- قدرت حل مسئله- افزایش مهارت ارتباط اجتماعی
 • 1 تا 3
  45,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اندازه ها ( كوچك-كوچكتر و بزرگ – بزرگتر)، افزايش هماهنگي و مهارت چشم...
 • 5 تا 8 سال
  30,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش جمع و تفریق- آشنایی با ریاضی- افزایش قدرت حل مسئله
 • 7 تا 10 سال
  40,000 ریال
  اهداف آموزشی : ابزار آموزشی ریاضی - درک بیشتر عمل چهارگانه اصلی بصورت مفهومی
 • 2 سال به بالا
  100,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگی چشم و دست- افزایش تمرکز- تقویت عضلات کوچک دست
 • 7 تا 10 سال
  20,000 ریال
  اهداف آموزشی : ابزار آموزشی ریاضی - درک بیشتر عمل چهارگانه اصلی بصورت مفهومی
 • 3 تا 11 سال
  25,000 ریال
  اهداف آموزشی : مجموعه بازی های دست چین شده با هدف تقویت هوش، خلاقیت و قدرت حل مساله
 • 1 تا 11 سال
  15,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش شعر و ترانه و قصه به کودکان